Om oss

KONSULENTBISTAND

 

Holmane Prosjekt AS tilbyr profesjonelle kon-sulenttjenester på IKT-relaterte fagområder, hvor

vi har både spisskompetanse og lang erfaring.

 

Vår kjernevirksomhet er program- og prosjekt-ledelse av utviklingsprosjekter, og alle typer IKT- og forretningsrådgivning.

 

Våre konsulenter har bred erfaring fra offentlig og privat sektor, og store og mindre virksomheter.

Vi er spesialister på IKT i offentlig sektor.

 

Ta kontakt for en uforpliktende prat!

Send gjerne e-post til prosjekt@holmane.no, eller ring (+47) 47 600 500.

UTLEIE OG INVESTERINGER

 

Holmane Utleie AS leier ut boliger i Oslo,

og annet utstyr til fritid og sport.

 

Utleieobjekter averteres på Finn.

 

Send gjerne en forespørsel på e-post

til utleie@holmane.no dersom du vil

registrere deg som på jakt etter utleiebolig.

 

Utleievirksomheten støtter seg på investeringene

til to selskaper:

 

 • Holmane Utleie AS gjør langsiktige investeringer i fast eiendom og utstyr
 • Holmane Invest AS investerer og handler i verdipapirer nasjonalt og internasjonalt

 

Se til høyre under MANAGEMENT for kontaktinformasjon.

 

Våre tjenesteområder

 • Styring og ledelse av store og små prosjekter
 • Strategisk IKT- og forretningsrådgivning
 • IKT Governance
 • Porteføljestyring
 • Anskaffelser og leverandørstyring
 • Virksomhetsarkitektur
 • Business Case, usikkerhetsanalyser, mv
 • Kvalitetssikring
 • Virksomhetsportaler, ECM og BPM

MANAGEMENT

Holmane Aktiva AS er hovedkontor og driftsselskap for alle selskapene.

 

Selskapet formidler interne drifts- og forvalt-ningstjenester fra Holmane Management og utleieobjekter fra Holmane Eiendom.

 

Alle henvendelser til alle selskapene kan rettes til selskapenes felles kontaktpunkt:

 

E-post: post@holmane.no

Sentralbord: (+47) 47 600 500

 

_______________________

| Telefon sentralbord: (+47) 47 600 500 | E-post: post@holmane.no |